Něco málo z historie PRINCE2®

Metodika PROJECT IN CONTROL ENVIROMENT 2 vznikla v roce 1996

PRINCE2® vznikla z praxe. Jde o ucelený a komplexní manuál řízení projektů - navíc vytvořený projektovými manažery. Je dlouhodobě nejoblíbenějším standardem nejenom v kolébce: Velké Británii.

PRINCE2® není marketing, ale prestižní značka, respektována mezi projektovými manažery. Metodika je aplikována ve veřejné správě i soukromém sektoru. Oproti konkurenčním standardům jsou poplatky za certifikační testy nejnižší.

#20 Důvodů proč si vybrat projektovou metodiku PRINCE2®

#1. Jedna z celosvětově nejpoužívanějších metodik projektového řízení.
 
#2. Praktická, procesně orientovaná metodika projektového řízení.
#3. Součástí metodiky jsou konkrétní procesy i konkrétní výčet potřebných dokumentů včetně jejich obsahu.
 
#4. Orientuje se v každé fázi projektu na realizaci přínosů (v opačném případě má v sobě mechanismy na signalizaci výjimek).
#5. Je ověřená praxí, tzv. "best-practice". Na vývoji PRINCE2®  se podílelo přes 150 společností z veřejného i soukromého sektoru.
 
#6. PRINCE2® používá mnoho zemí jako státní standard (UK, Francie, Německo), ale i mnoho firem (SUN Microsystems, DHL) a samozřejmě Česká republika i Slovensko.
#7. Funguje jako konkrétní návod na řízení malých, středních i velkých projektů.
 
#8. PRINCE2® předchází neefektivnímu řízení projektů pomocí 7 principů a zásad.
#9. Řízení projektů podle PRINCE2® nastavuje srozumitelný proces pro přípravu všech typů projektů.
 
#10. Přináší podklady pro správné rozhodování o projektu (start projektu, řešení výjimek a změn,…)
#11. Projekty jsou podle metodiky děleny na etapy, které jsou vždy před realizací naplánovány. Samotná realizace je schválena odpovědnou rolí a poté dochází k vyhodnocení.
 
#12. Popsaný a ověřená mechanismus pro účinné plánování (vč. techniky), delegování pravomocí, monitorování stavu a řízení. Základem je efektivní rozdělení rolí a odpovědností na malém i velkém projektu.
#13. Předchází nekontrolovaným změnám v průběhu projektu.
 
#14. Použití metodiky není licencováno, zpoplatněno.
#15. Metodika zavádí efektivní komunikaci pro standardní reporting, ale také pro případy řešení neplánovaných situací (výjimky, změny, rizika)..
 
#16. Metodika může fungovat pro jeden konkrétní projekt, ale může být součástí i vyšších disciplín – např. program management, portfolio management.
#17. Metodika neklade nároky na uživatele (vzdělání, praxe), je praktická a zvládnout ji může i laik.
 
#18. Metodika pochází ze stejné „líhně“ jako  ITIL®, MSP® Managing Successfull Programs, MoR® Management of Risk, aj. 
#19. Snadno se implementuje do podmínek malých i velkých společností.
 
#20. Jednoznačně nejpopulárnější metodika projektového řízení, celosvětově.

PRINCE2® šetří náklady

  •  Součástí projektového plánu jsou rozpočty;
  • Řízením projektu po etapách získáte lepší kontrolu nad výdaji.
  • V průběhu celého životního cyklu projektu dochází k revizím / přezkoumání.
  • V projektu funguje řízení změn, tzn. že neschválené změny nejsou realizovány.
  • Projekty bez řádného opodstatnění či rizikový projekt je / bude zastaven ještě před realizací.

PRINCE2® šetří váš čas

Je prokázáno, že díky neefektivní práci se čas strávený na projektech zvyšuje v průměru o 45%!

Metodika PRINCE2® proto zavádí princip „řízení na základě výjimek“, který přináší úsporu neefektivní a nejednoznačné komunikace. Podle osvědčené praxe jsou navrženy způsoby a formy reportingu tak, aby podávaly dostatečné informace vyšším úrovním managementu a zároveň nezatěžovali projektové manažery reportingem více, než je nutné.

Projekty pod kontrolou

Každý projekt podle PRINCE2® má plán a má rovněž daná pravidla jak řídit projekt v oblasti rizik, kvality, komunikace a tzv. otevřených bodů (změnové požadavky, odchylky, problémy). Díky tomu je možno projekty auditovat pomocí standardů:

Vyšší úspěšnost projektu

Zvýšení % úspěšnosti realizace projektů je jedním z hlavních benefitů projektové metodiky PRINCE2®.

Projektový plán se odvíjí od požadavků na realizaci přínosů a výstupů projektu.  Určuje kompetence a odpovědnosti projektového manažera, který je zodpovědný zaúspěch projektu. V projektovém týmu jsou definované role a odpovědnosti za realizaci výstupů (přínosů), ale i za kontrolu plnění těchto cílů. Na začátku projektu budete komunikovat všem zainteresovaným stranám, čeho má projekt dosáhnout: přínosy vs. výstupy.

Řízení neplánovaných situací

Jsou součástí defacto každého projektu, přesto jde o situace, stojí za největším procentem nedokončených projektů. Díky PRINCE2® budete mít jasně stanoven mechanismus řízení změn (i rizik). Dále budou stanovené postupy pro řešení nečekaných událostí: odchylky, problémy.

PRINCE2® vs. Top Management

Projekty podle PRINCE2® jsou běžně součástí vyšších celků

A je možné je řídit jako samostatné projekty, nebo také jako součásti vyšších celků jako např.: program, portfolio management. PRINCE2® pomáhá zavádět pokročilý reporting ze všech projektů (pomocí sledování 6-ti parametrů výkonnosti).

Snadné je s PRINCE2® začít i používat

Metodika PRINCE2® je navržena tak, aby ji bylo možno používat ve všech organizacích a všemi bez ohledu na množství zkušeností či znalostí. Obliba PRINCE2® exponenciálně roste jak na úrovni států / veřejných organizací tak i na úrovni soukromých firem.

PRINCE2® certifikace

Více informací o certifikačních programech, podrobnosti o testovacích otázkách a přehledem největšího portfolia PRINCE2® kurzů naleznete zde:

PRINCE2 Certifikace

Proč někteří skeptici upřednostňují konkurenční metodiky?

Vycházejí z názoru, že písemná zkouška s výběrem správné odpovědi dostatečně neprověří znalosti a dovednosti projektového manažera. S tímto postojem souhlasí i PRINCE2® a nabízí vyšší stupně Practitioner, Professional.

Benefity PRINCE2®
  • Vysvětluje komplexně a přesto srozumitelně metodické řízení projektů.
  • Pomůže ve všech fázích: od zahájení a plánování, přes realizaci a reporting.
  • Oproti IPMA nepocházející z akademické sféry.
  • PMI je příliš podrobné, technické - hodící se spíše do obrovských projektů.