PRINCE2 (21) IT Governance (24) Projektové řízení (22)

Autor: Aleš Pilný

Řízení projektu CRV 

Rezort dopravy publikoval příčiny dlouhotrvajících problémů registru vozidel. Namísto úvahy o hledání viníka ze selhání a nefunkčnosti robustního CRV Ministerstva dopravy Vám ukážeme, jak tyto rizika eliminovat. Zajímavé jsou nálezy z kontroly řízení projektu:

  • Chyby v Základní projektové dokumentaci
  • Za nejproblematičtější považuje MD podcenění možných rizik a komunikaci.
  • Nejednoznačně vymezené kompetence a odpovědnost v rámci Základní projektové dokumentace.

Jak tyto problémy řeší PRINCE2®

Základní projektová dokumentace

Metodika PRINCE2® ji označuje také jako PID (Project Initiation Document) poskytuje referenční strategický bod v rámci životního cyklu projektu (nejenom pro zákazníka, ale pro celý projektový tým).  Na kurzech se manažeři naučí jak správně identifikovat:

  • cíle projektu
  • rozsah
  • organizaci projektu
  • očekávání sponzora
  • omezení projektu

Řízení rizik projektu

PRINCE2® učí manažery implementovat strategii řízení rizik tak, aby popisovala postupy, role a zodpovědnosti. Rovněž myslí na základní pokyny pro řízení rizik, včetně standardů pro hodnocení dopadů těchto rizik. Silně se doporučuje založit v této fázi Risk Register, který bude centralizovat a udržovat informace o všech možných rizicích v rámci projektu.

Komunikace v rámci projektu

Projektová komunikace není jen o dodržení terminologie. I když tato oblast usnadňuje všem zainteresovaným stranám jasně, srozumitelně a efektivně popisovat události a jejich stavy. Důvodem pro komunikační strategi je nastavení struktury a frekvence komunikačních aktivit mezi projektovým týmem, dodavatelem a klientem. Je kriticky důležité, aby všichni zainteresovaná měli jasné instrukce, co se od každého z nich očekává.

PRINCE2® Intro workshop

Přijďte se přesvědčit o přínosech metodiky pro projektové manažery. V rámci 1/2 dne praktická ukázka přínosů PRINCE2®, vše o certifikaci. Seznámíte se s akreditovaným trenérem a obdržíte oficiální publikaci PRINCE2® Pocket Book.


Osobní zkušenosti s řízením malých i velkých projektů nás mnohokrát přesvědčili, že zásady PRINCE2® skutečně fungují. Ale za předpokladu, kdy všechny zainteresované strany spolupracují podle definovaného plánu. Ani perfektně zvládnutá role projektového manažera bez vůle sponzora nemusí vždy skončit s úspěchem. ZDROJ: http://www.egov.cz

Líbí se? Sdílej a pošli dál...

Zobrazit všechny aktuality

Seznam štítků

Certifikace (30) Management (25) IT Governance (24) Projektové řízení (22) Řízení rizik (22) PRINCE2 (21) Security (20) Informační bezpečnost (18) Tip (10) Programové řízení (10) Enterprise Architektura (6) ITIL (4) TOGAF® (3) MSP (3) MoR (1) Soft-Skills (1)

Nejčtenější

Nejnovější články

Informace k jednotlivým certifikacím

Nejbližší termíny školení

Najdete nás na facebooku

*

Položky označené * jsou povinné.

Komentáře