Všechny kurzy PRINCE2 u TAYLLORCOX

Podrobnosti o kurzech, certifikačních zkouškách (délka, počet otázek), jaké jsou akreditační osvědčení a platnosti vydaných certifikátů.

PRINCE2® Intro

Základy projektového řízení | bez certifikace

Benefitem našich kurzů je udělení certifikátů, tzv. Project Management Leaving Awards. Diplom o absolvování školení je vydaný pod hlavičkou certifikačního orgánu, školící organizace TAYLLOR&COX Global ltd.
 • bez certifikační zkoušky
 • certifikát vydaný ihned po školení
 • absolventům doporučujeme navazující kurz PRINCE2® Foundation

Navštívit kurz

PRINCE2® Foundation

Za 3 dny včetně certifikace | Axelos

Certifikace v úrovni Foundation testuje základní znalosti projektového řízení, terminologii a standard PRINCE2®. Cílem testu je ověřit předpoklady a schopnosti potřebné v praxi na pozici člena projektového týmu, nebo samostatného manažera či jiného pracovníka, který má roli v projektovém týmu. Úspěšné absolvování úrovně Foundation je zároveň nezbytné pro účast v kurzu PRINCE2® Practitioner.
Od 1.7.2014 může každý projektový manažer s platnou certifikací PMI nebo IPMA vynechat certifikační test PRINCE2® Foundation. Doklad o úspěšném absolvování níže uvedených PMI nebo IPMA certifikací vám stačí k přihlášení na certifikační test PRINCE2® Practitioner.
 • 75 otázek, výběr odpovědi
 • 60 minut na test, uzavřené kniha
 • 5 otázek je testovacích a nejsou započítávány
 • úspěšná certifikace min. 35 správných odpovědí (50%)
 • certifikát: doživotní, mezinárodně akreditovaný PRINCE2® Foundation

Navštívit kurz

PRINCE2® Practitioner

Určeno absolventům PRINCE2® Foundation | Axelos

Certifikace v úrovni Practitioner ověřuje na příkladech z vaši schopnost efektivně využívat metodiku PRINCE2® v praxi. Test postavený na případové studii. Čas pro odpovědi: 3hod., pokud vaším rodným jazykem není angličtina, resp. 2.5 hodiny pokud jste rodilý mluvčí (EN). V rámci zkoušky je povoleno pracovat s knihou, oficiálním manuálem "Managing Successful Projects with PRINCE2®"
Certifikace jde i v češtině! U nás angličtina není třeba
Nejenom výuka a školící materiály, ale nově také certifikační zkouška PRINCE2® Practitioner je u nás kompletně homologována do češtiny a slovenštiny. Na rozdíl od většiny kurzů "projektového řízení" patří PRINCE2® mezi absolutní špičku. Certifikáty jsou mezinárodně akreditované a velice populární v soukromém sektoru i státní správě.
Practitioner je v pořadí #2 úroveň certifikace, která je určena úspěšným absolventům PRINCE2®Foundation. Test obsahuje projektový scénář, na kterém musíte prokázat schopnosti řešit projektové úlohy metodikou PRINCE2®. Kandidáti musí prokázat znalosti v oblasti:
 • principů, procesů a témat v prostředí PRINCE2® (proč a kdy uplatňovat)
 • komplexní metodiky, tj. zda chápete vzájemné vazby mezi 7 tématy, procesy a principy
 • 8 okruhů otázek, se zadaným scénářem a přílohami
 • každý z okruhů obsahuje 10 otázek, každá je za 1 bod
 • absolventem od 55% správných odpovědí pro splnění zkoušky (44 bodů)
 • certifikát: mezinárodně akreditovaný PRINCE2® Practitioner s platností na 3-5 let

Navštívit kurz

PRINCE2® Combo 

PRINCE2® Foundation + Practitioner | Axelos

Tento intenzivní kurz je vhodný zejména manažerům, kteří chtějí v co nejkratším čase dosáhnout na špičkovou certifikaci PRINCE2®. V rámci 3 dní absolvujete kurz Foundation včetně certifikační zkoušky a následně 2 dny přípravě na certifikaci Practitioner.
 • PRINCE2® Foundation (pondělí až středa)
 • PRINCE2® Practitioner (čtvrtek až pátek)
 • info o certifikaci a platnostech v předešlých kurzech

Navštívit kurz

PRINCE2® Workshop

Vyzkoušejte řízení projektu v šablonách PRINCE2® | bez certifikace

Založený na best management practice metodiky PRINCE2®. Jde o test formou skupinové simulace řízení projektu. V rámci scénáře máte jasně definované cíle projektu, které se pokusíte zrealizovat, s využitím metodiky PRINCE2®.
 • živá simulace projektu
 • otestujte si znalosti v praxi
 • v projektovém týmu a šablonách PRINCE2®

Navštívit kurz

PRINCE2® Professional 

Top certifikace v projektovém managementu! | 

PRINCE2® Professional je program pro absolventy úrovně Practitioner. Certifikaci nepředchází školení tak, jak je tomu v předchozích případech. Cílem této certifikace je prověření vašich schopností využívat metodiku v rámci celého životního cyklu projektu. Formát zkoušky:
 • 2 ½ dne v assessment centru UK
 • v rámci této zkoušky pracujete s fiktivním projektem
 • skupinové cvičení zaměřené na řešení problémů v projektech
 • assessment není v písemné, ale ryze praktické úrovni. Obsahuje 19 hodnotících kritérií.
 

Navštívit kurz

ISO 10006 Project

Implementace směrnic a procesů projektového řízení

Profesionální střediska pro certifikační zkoušky (Examination Institut) jsou akreditována dle striktních pravidel a chráněna institutem pro akreditaci ISO norem. Absolventi skládají písemný test s výběrem správné odpovědi:
 • témata: scope, cost, time & risk
 • testovací otázky s výběrem správné odpovědi
 • absolventi získají akreditovaný certifikát ISO 10006 PM

Navštívit kurz

Potřebujete řídit projekty v angličtině?

PRINCE2® je celosvětově číslo #1 v oblasti certifikace projektových manažerů

prince2 popularity

Tato stále více populárnější metodika pomáhá manažerům s řízením malých projektů, ale i těch velkých a náročných.

Podíl certifikací Foundation a Practitioner

Fantastické výsledky ze statistik, ukazují, že v roce 2012 získalo certifikaci PRINCE2® celkem 142.464 projektových manažerů. Z toho více než 90.000 PRINCE2® Foundation a přes 50.000 absolvovalo certifikaci Practitioner. Celkově jde o 5% meziroční nárůst, oproti roku 2011.

 • S vyjímkou roku 2009 (rok vypuknutí gobální hospodářské krize) se počet certifikovaných projektových manažerů každý rok zvyšuje pravidelně od r.1996. Zmatek kolem finanční krize ovlivnil i investice do vzdělání.
 • Nicméně manažeři si velice rychle uvědomili, že schopnost řídit projekty patří mezi klíčové a potřebné činnosti jakékoliv firmy, v jakémkoliv oboru: chce-li zůstat konkurenceschopná.
 • Poptávka po PRINCE2® tak opět láme rekordy v počtu certifikovaných absolventů.

Více než 1.000.000 certifikací

1. milion mezinárodně certifikovaných manažerů podle metodiky PRINCE2® byl překonán v roce 2012. Následující milion bude vzhledem k vzrůstajícím potřebám profesionálního projektového řízení překonán v mnohem kratší době.

Řízení strategických cílů přes projekty

Řízení změn a realizace strategických cílů společnosti se dnes neobejde bez opory v projektovém managementu. PRINCE2® není jedním z mnoha standardů projektového řízení, neboť její původ je v "best practice" tedy zkušeností z reálných projektů. Faktem tedy je, že většina metodik projektového řízení, ať již jde o projekty ve výrobních společnostech, IT, strukturálních fondech, organizce konferencí atd., vycházejí právě z PRINCE2®.

Jen v ČR je přes 1000 otevřených pozic

Kvalifikovaných projekt manažerů je stále nedostatek

Dalším pozitivním faktorem je stále rostoucí poptávka po projektových manažerech. A nejenom, že nabídka pracovních pozic výrazně převyšuje. Kvalifikovaných a schopných manažerů, kteří ovládají mezinárodní metodiku projektového řízení je stále velice málo.

Jak veřejná správa, tak soukromý sektor si stále více uvědomuje, že tajemství úspěchu manažerských změn a plnění cílů je založeno na spolehlivém projektovém řízení.