IPMA Certifikace

Prověřuje již získané znalosti, zkušenosti a dovednosti aplikované při řízení projektu, takže nic nového nepřináší. Pokud od projektového manažera očekáváte znalost metodiky či standardizaci, certifikát IPMA není vyhovující.

Zkoušky jsou zaměřeny více na prověření manažerských kompetencí. 

Během interview - ústní zkoušky se hodnotí individuální manažersk schopnosti. Cena certifikačních zkoušek patří mezi nejdražší, některé úrovně několikanásobně převyšují cenu PMI certifikací. Platnost certifikátu je u "D" 5 let, ostatní je nutné obnovovat 1 x za 3 roky.

Cena - úrovně - platnost

IPMA certifikace probíhá formou interview

Cena certifikace od IPMA je cca 3x dražší, než PRINCE2®. Certifikát oficiálně potvrzuje nabyté zkušenosti, ale nic nového nepřináší - manažera nikam zvlášť profesně neposunou ani neobohatí.

Absolventy je často vytýkána nepřehlednost mezi úrovněmi A – B- C- D. Pokud jde o platnost diplomů, vyjma úrovně "D" je nutno certifikace obnovovat. V úrovni A, B každých 5 let a v úrovni C každé 3 roky.

Certifikační úrovně IPMA

  • IPMA Level D – Certified Project Management Associate
  • IPMA Level C – Certified Project Manager
  • IPMA Level B – Certified Senior Project Manager
  • IPMA Level A – Certified Projects Director