PRINCE2® PDF kniha

Dříve než začne kurz. Tato kniha je určena k samostudiu před samotným zahájením kurzu.

Účelem této knihy je uvedení do problematiky projektového řízení a osvojení si základních pojmů, technik, které jsou v rámci výuky PRINCE2® Foundation a Practitioner podrobně školeny. Přehledně a srozumitelně na 40 stranách seznamuje s

  • Projektovou metodikou PRINCE2®;
  • Jaká je role projektového manažera při řízení projektů;
  • 7 Principů, 7 Témat a 7 Procesů životního cyklu projektu PRINCE2®;
  • Každá kapitola obsahuje jednoduchý kontrolní test včetně vyhodnocení.

⏎ zpět na kurz

3 styly výuky

Přednášku vám dá každý. U nás využíváme i vizuální a praktickou příprava kandidátů na certifikaci.

Protože lidé mají různé styly učení, je kurz navržen tak, aby vyhověl různým preferencím a potřebám. Budete se učit efektivně a srozumitelně.

  • Prakticky založení účastníci mohou využít cvičení,kterými je proložen samotný kurz.
  • Vizuálně orientovaní účastníci mohou těžit z připravených diagramů, slidů a barevného „kódování“, které napomáhá pochopení.
  • Poslechově orientovaní účastníci budou těžit z přednášky lektora a případně i z informací, které zazní ze vznesených doplňujících dotazů a reakcí na ně.

⏎ zpět na kurz

PRINCE2® Manual 2014

Je základní stavební kámen všech oficiálních kurzů PRINCE2®.

Představuje mezinárodně akreditovaný podklad pro efektivní přípravu na certifikaci PRINCE2® Foundation a Practitioner. Prezentace je akreditována a homologována kompletně do češtiny, angličtiny a slovenštiny. Výběr jazyka ve kterém budete studovat je na vás.

⏎ zpět na kurz

Výklad PRINCE2® Trenéra

Největším přínosem kurzu je doplňující výklad zkušeného projektového manažera.

Doplňující výklad byl rovněž předmětem mezinárodní akreditace a vznikl na základě dlouhodobých zkušeností týmu lektorů. Výklad trenéra doplňuje podkladovou prezentaci o důležité informace a vazby.

⏎ zpět na kurz

Praktická cvičení

Praktická cvičení obohatí přednášku. Připraveny jsou problémové projekty, které budete řídit s pomocí PRINCE2®.

V rámci kurzu PRINCE2® Foundation a Practitioner jsou připravena praktická cvičení s řešením modelových situací, která navazují na výkladovou část. Účelem praktických cvičení je ukázka metodiky v praxi a slouží také jako cenná zpětná vazba od kandidátů k PRINCE2® Trenérovi.

⏎ zpět na kurz

Projektový scénář

V průběhu kurzu budete pracovat s projektovým scénářem - pod vedením lektora prochází každý individuálně svým vlastním projektem.

Osvojíte si techniky v celém "životním cyklu projektu". Cílem je navázat na teorii praktickou a srozumitelnou případovou studií. Projektový scénář je interaktivní, aplikuje tzv. „hands-on“ přístupy. S pomocí realistických scénářů a simulací na projektu s okamžitou aplikací do reálných procesů projektového řízení.

⏎ zpět na kurz

Šablony PRINCE2® dokumentů

Nezbytná výbava každého projektového manažera.

Pod vedením lektora vás budeme seznamovat se všemi šablonami dokumentů metodiky a klíčové šablony PRINCE2® jsou rovněž předmětem cvičení (skupinová práce). Díky tomu si osvojíte implementaci projektové metodiky v praxi.

⏎ zpět na kurz

Oficiální cvičné sady PRINCE2® testů

K testování znalostí před certifikačním testem používáme výhradně oficiální cvičné testy.

Každý uchazeč obdrží 2 oficiální cvičné testy pro každou z úrovní, resp. PRINCE2® Foundation a Practitioner. Cvičné sady testů jsou akreditovány a mix otázek je koncipován tak, aby dostatečně prověřil znalosti před oficiálním certifikačním testem.

⏎ zpět na kurz

Vyhodnocení cvičné sady

Coaching report - zpětná vazba na výsledky testů!

Cvičné testy jsou koncipovány tak, aby 2. a 3. den prověřili požadovou znalost problematiky projektového řízení. Vyhodnocení probíhá s komentářem/vysvětlením lektora. Dále s případnou identifikací oblastí k rozvoji.

⏎ zpět na kurz

Individuální konzultace

Neocenitelné rady, nejenom v rámci kurzu.

Každý z účastníků kurzu má možnost každý z výukových dní (před a po) konání kurzu využívat individuální konzultace. Forma konzultace může být mailová, telefonická, osobní. Slouží zejména jako příprava na zkoušku PRINCE2® Foundation a PRINCE2® Practitioner.

⏎ zpět na kurz

Názorné příklady uplatnění metodiky

Uvidíte kde, jak a proč využíváme projektovou metodiku v praxi.

Každá fáze životního cyklu projektu je obohacena o řadu praktických příkladů z praxe. Situační scénáře se zaměřují na využití u velkých i malých projektů. Tato součást výuky zahrnuje aktivní zapojení účastníka, dává prostor pro otázky a diskusi.

⏎ zpět na kurz