Ušetřete čas a vyhněte se problémům se zaváděním projektové metodiky do vašich projektů. Vypracované, certifikované šablony projektové metodiky, které absolventi tohoto kurzu s radostí používají v praxi.

zahájení projektu  
Zahájení projektu

Starting Up a Project

  
Business Case
Obchodní případ
Project Product D.
Plán revize přínosů
Benefits Review Plan
Plán revize přínosů
Lessons Log
Přehled poznatků 
Project Brief - Charta projektu

nastaveni projektu

Nastavení projektu

Initiating a project

Benefits Review Plan
Plán revize přínosů
Issue Register
Registr otevřených bodů
Configuration Item Record
Záznamy o konfiguračních položkách
Configuration Management Strategy
Strategie řízení konfigurace
Project Initiation Documentation
Dokumentace nastavení projektu
Product Description
Popis produktu
Risk Register
Registr rizik
Quality Register
Registr kvality
Quality Management Strategy
Strategie řízení kvality
Risk Management Strategy
Strategie řízení rizik
Project Initiating Plan

 rizeni prechodu mezi etapami

Řízení přechodu mezi etapami

Managing Stage Boundaries

 
End Stage Report
Zpráva o ukončení etapy
Lessons Report
Zpráva o získaných poznatcích
Project Stage Plan
Plán etapy projektu

kontrola etapy projektu

Kontrola etapy

Controlling a Stage

 
Exception Report
Zpráva o výjimce
Highlight Report
Zpráva o stavu etapy
Issue Report
Zpráva o otevřeném bodu
Product Status Account
Výkaz stavu produktů
Work Package
Balík práce
rizeni dodavky produktu prince2
Řízení dodávky produktu

Managing Product Delivery

Checkpoint report
Zpráva o stavu balíku práce
Plán projektu
Project Plan Delivery

 ukončení projektu

Ukončení projektu

Closing a Project

End Project Report
Zpráva o ukončení projektu
Lessons Report
Zpráva o získaných poznatcích