target audience prince2 practitioner

Komu je určen | Target Audience

Všem absolventům úrovně Foundation

PRINCE2 Practitioner je dalším logickým krokem také u vás, kteří s řízením projektů začínáte a již jste si osvojili PRINCE2 Foundation (nezbytný předpoklad).

Z pohledu pracovního zařazení / organizační struktury v projektovém týmu jsou nejčastější absolventi na pozicích:

 • Junior / Senior Project Management;
 • Provozní a linioví manažeři; Vedoucí projektového týmu;
 • Project Assurance; Project Support; Ostatní členové projektového týmu;

2 denní kurz PRINCE2® Practitioner rozšiřuje a prohlubuje znalosti, které jste získali v kurzu PRINCE2® Foundation.

"Počet projektových manažerů certifikovaných v úrovni "Practitioner" meziročně roste o 67%. Mezi absolventy patří i ředitelé projektových kanceláří, konzultanti, programoví manažeři, ředitelé divizí, ale výjimkou nejsou ani generální ředitelé."

Naučíme vás dokonale ovládat techniky, řešit složité i krizové situace, které jsou typické pro řízení projektů. Témata v kurzu jsou:

 • kde a jak nastavit projektové řízení;
 • jak může PRINCE2® pomoci, v čem je unikátní;
 • co má být v projektovém plánu a jak jej připravit;
 • co musí splňovat harmonogram projektu, rozdělení na etapy;
 • role zainteresovaných v projektu, reporting, řízení kvality, řízení rizik.

Proč PRINCE2® od TAYLLORCOX?

Provázání teorie s praxí na příkladech, interaktivních cvičeních, s využítím šablon metodiky

Tisíce referencí u velkých i malých firem, státní správy a dalších organizací. Průměrné hodnocení stylu výuky, profesionality akreditovaných trenérů a kvality školících materiálů držíme na maximum ★★★★★

Key Benefits of PRINCE2
Klíčové přínosy | Key Benefits of PRINCE2

Přínosy PRINCE2® v organizaci

Jak zvýšíte šanci na úspěšnou realizaci projektu?

 • Projektová metodika PRINCE2® se využívá ve více než 200 zemích, je nejrozšířenějším standardem projektového řízení v soukromém sektoru i státní správě, samosprávě.
 • S pomocí manuálu PRINCE2® lze řídit jakýkoliv typ projektu, nezáleží na jeho velikosti, složitosti, nebo sektoru. I proto je metodika oblíbena v nadnárodních korporacích, jako jednotný standard.
 • Definuje role, odpovědnosti, delegování a hierarchii. PRINCE2®® metodika je cenným nástrojem i proto, že všechny zainteresované role v projektu lépe porozumí tomu, co, kdy a proč je nutné realizovat.
 • PRINCE2® razí cestu jednoduchých, ale efektivních postupů. Podporuje principy neustálého zlepšování, řízení rizik a odbourává byrokracii v projektech. Každá aktivita, postup musí mít důvod - v opačném případě nemá v projektu co dělat.
 • Dalším významným důvodem - přínosem je standardizovaná terminologie projektového managementu. Pakliže řídíte více jak jeden projekt, oceníte standardizaci a jasný popis stavu projektu.
 • Srdcem projektu je Business Case, díky němu udržíte v projektu jasno o dalších krocích v celém životním cyklu.

Největší benefity projektové metodiky

srozumitelnost prince2
Srozumitelnost

Začít používat metodiku PRINCE2® je tak jednoduché. Příprava, řízení i výkazy získají profesionální styl. Nebudete mít problém orientovat se napříč projekty.

prince2 je flexibilni
Flexibilita

Nemusíte ihned nasazovat metodiku na celý životní cyklus projektu. Zaměřte se např. na rizika v projektech, nebo pravidla pro jejich řízení.

prince2 standard
Standardizace

Každý projekt je jiný, ale PRINCE2® vám pomůže se všemi. Snadno se zorientujete napříč projekty. U všech klientů, bez rozdílu z jakého odvětví, či segmentu jsou.

prince2 brand
Prestižní značka

PRINCE2® je globální standard. Využívaný ve veřejné správě i soukromém sektoru. Chcete si zvýšit renomé u klientů, nebo uvnitř organizace? Vsaďte na osvědčenou značku.

manazerske planovani prince2
Pokročilé plánování

Framework PRINCE2® vás v celém projektu povede osvědčenými technikami plánování a řízení. Budete připraveni uplatňovat praktické znalosti i nové zkušenosti v praxi.

prince2 kapacita projektu
Více kapacity

Na první pohled získáte přehled o všech rezervách v projektu. Budete monitorovat zdroje, kapacity, plnění projektového plánu. Namísto "odhadů" budete pracovat s "živými daty".

prince2 je konkurence
Konkurenceschopnost

Opakovaně překračujete náklady, neplníte harmonogram a nedaří se realizovat projekty v požadované kvalitě? PRINCE2® je lékem nejenom na tyto problémy.

vyssi produktivita
Vyšší produktivita

Chcete zvýšit produktivitu? Je nutné zapracovat na procesní vyspělosti. Jedním z klíčových kroků, jak zvýšit procesní vyspělost je standardizace postupů projektového řízení.

prince2 tendr
Nové zakázky

Prokázání způsobilosti projektového manažera certifikátem PRINCE2® se stále častěji stává podmínkou, resp. branou k novým projektům a cestě ke spokojeným klientům.

Agenda

7 Principů, Procesů a Témat

Osvojte si profesionální návyky s frameworkem PRINCE2®

Absolventi tohoto kurzu získají detailní, především praktické znalosti o možnostech a způsobech řešení projektových aktivit s metodikou PRINCE2®. 
Naučí se používat principy, témata a procesy na projekty všech velikostí i typů. Dokážou předcházet zbytečnému navyšování nákladů, vyvarují se byrokratické administrativě a budou schopni pracovat týmově i systematicky.

7 PRINCE2 Procesů

7 PRINCE2 Témat

7 PRINCE2 Principů

 • Starting Up a Project
 • Initiating a Project
 • Directing a Project
 • Controlling a Stage
 • Managing a Stage Boundary
 • Managing Product Delivery 
 • Closing a Project
 • Business Case
 • Organization
 • Quality
 • Plans
 • Risk
 • Change
 • Progress
 • Continued Business Justification
 • Learn from Experience
 • Defined Roles and Responsibilities
 • Manage by Stages
 • Mangage by Exception
 • Focus on Products
 • Tailor to Suit the Project Environment
 • Zahájení projektu
 • Směřování projekt
 • Nastavení projekt
 • Kontrola etap
 • Řízení dodávky produkt
 • Řízení přechodu mezi etapami
 • Ukončení projektu
 • Obchodní případ
 • Organizace
 • Kvalita
 • Plány
 • Riziko
 • Změna
 • Progres
 • Kontinuální byznys posuzování
 • Učení se ze zkušeností
 • Definované role a odpovědnosti
 • Řízení pomocí etap
 • Řízení na základě výjimky
 • Zaměření se na produkty
 • Přizpůsobení se projektovému prostředí

Eduard Pitka

PRINCE2® Approved Trainer, consultant

Hlavní autor akreditovaných kurzů PRINCE2 ve spol. TAYLLORCOX

Další trenéři PRINCE2 | AKREDITACE

Obsah kurzu PRINCE2 Practitioner
Co vše je součástí kurzu | What's Included?

PRINCE2® šablony v hodnotě 26.000,- součástí kurzu!

Ušetřete čas a vyhněte se problémům se zaváděním projektové metodiky do běžného života. Vypracované, certifikované šablony projektové metodiky, které absolventi tohoto kurzu s radostí používají v praxi.

zahájení projektu

  
Zahájení projektu

Starting Up a Project

 
Business Case
Obchodní případ
Project Brief
Charta projektu
Daily Log
Deník projektového manažera
Project Plan
Projektový plán
Lessons Log
Přehled o získaných zkušenostech
Project Product Description
Popis produktu projektunastaveni projektu

Nastavení projektu

Initiating a project

Benefits Review Plan
Plán revize přínosů
Issue Register
Registr otevřených bodů
Configuration Item Record
Záznamy o konfiguračních položkách
Configuration Management Strategy
Strategie řízení konfigurace
Project Initiation Documentation
Dokumentace nastavení projektu
Product Description
Popis produktu
Risk Register
Registr rizik
Quality Register
Registr kvality
Quality Management Strategy
Strategie řízení kvality
Risk Management Strategy
Strategie řízení rizik
Project Initiating Plan

 rizeni prechodu mezi etapami

Řízení přechodu mezi etapami

Managing Stage Boundaries

 
End Stage Report
Zpráva o ukončení etapy
Lessons Report
Zpráva o získaných poznatcích
Project Stage Plan
Plán etapy projektu

kontrola etapy projektu

Kontrola etapy

Controlling a Stage

 
Exception Report
Zpráva o výjimce
Highlight Report
Zpráva o stavu etapy
Issue Report
Zpráva o otevřeném bodu
Product Status Account
Výkaz stavu produktů
Work Package
Balík práce
rizeni dodavky produktu prince2
Řízení dodávky produktu

Managing Product Delivery

Checkpoint report
Zpráva o stavu balíku práce
Plán projektu
Project Plan Delivery

 ukončení projektu

Ukončení projektu

Closing a Project

End Project Report
Zpráva o ukončení projektu
Lessons Report
Zpráva o získaných poznatcích

PRINCE2 Practitioner certifikační zkouška

Váš PRINCE2 certifikát | Certify your Future

Certificate of Attendance

Nespornou výhodou našich akreditovaných programů je certifikát pro úspěšné kandidáty v ceně kurzu!

Každý absolvent obdrží britský certifikát - Certificate of Attendance (Leaving Awards) vydaný od ATO (Accredited Training Organisation) TAYLLORCOX.

 • Certifikát v Anglickém jazyce
 • Na vyžádání zajistíme soudní znalecký překlad
 • PRINCE2 Foundation od TAYLLORCOX má doživotní platnost !

AXELOS / PeopleCert certifikát

Rozhodli jste se pro upgrade certifikátu? Gratulujeme! Každý úspěšný absolvent získá navíc certifikát vydaný vlastníkem metodiky Axelos, resp. jejím EI (Examination Institute) PeopleCert.

Díky propracovaným scénářům založeným na reálných situacích máte veškerou teorii ihned aplikovanou na konkrétních životních situacích každého projektového manažera.

Namísto biflování otázek a odpovědí budete  profesionálně připraveni certifikaci! Elitní score (nad 80%) u nás není vyjímkou a patříme tak k nejlepším ATO v celé EU.

 • Certifikát v Anglickém jazyce
 • Na vyžádání zajistíme soudní znalecký překlad
 • PRINCE2® Practitioner Axelos / PeopleCert je platný 3-5 let (dle verze)

Průběh zkoušky / certifikace

Závěrečná zkouška má formu písemného testu s výběrem správné odpovědi z testovacích otázek. 

Prerekvizity: Kandidáti musí být držitelé jedné z uvedených certifikací: PRINCE2 Foundation  2009; PRINCE2 Foundation 2017; PRINCE2 Practitioner 2009.

Další možné alternativy prerekvizit: Project Management Professional (PMP); Certified Associate in Project Management (CAPM); IPMA Level A® (Certified Projects Director); IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager); IPMA Level C® (Certified Project Manager); IPMA Level D® (Certified Project Management Associate).

Z čeho se písemný test skládá?

Vše o certifikaci PRINCE2

 Financování kurzu: Na Splátky i Dotace

OSVČ | Malé, střední i velké firmy | Veřejná správa

Finacování kurzu | Na splátky, nebo téměř zdarma

 

Nákup na splátky u TAYLLORCOX

Nákup na splátky

Kurz na splátky bez doložení příjmů? Ano! Nečekejte na další výplatu... Pojďte s námi do splátek a rezervujte kurz ještě dnes od 1.000,-CZK měsíčně!
Jak získám splátky >

POVEZ - Podpora Odborneho Vzdelavani Zamestnancu

EU Fondy a dotace

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců z dotačních programů. Finanční injekce až 500.000,- CZK pro OSVČ, malé i velké firmy.
Jak získat dotaci >

V ceně kurzu je

 • občerstvení i obědy
 • education kit, skripta, projektové diagramy
 • Kniha Managing successful projects with PRINCE2®
 • 2x oficiální cvičné testy PRINCE2®, 1x závěrečná zkouška
 • Pro úspěšné absolventy certifikát PRINCE2® Practitioner

Harmonogram a organizace

 • 2 dny, od 9h - 17h + zkouška
 • kombinace výkladu, cvičení a praktické ukázky
 • závěrečný test 2 týdny po kurzu, nebo dle dohody
 • Více informací? Pomoc s dotazem? Zavolejte nám !

Termíny kurzů PRINCE2® Practitioner

Filtrování nabídky kurzů

Celkem nalezeno
48 termínů

Název kurzu Termín Místo Délka Cena bez DPH zobrazit v €
PRINCE2® Practitioner Čt 20.12. Praha
Praha - centrála
2 dny 16300 Kč Objednat
PRINCE2® Practitioner So 19.1. Praha
Praha - centrála
2 dny 16300 Kč Objednat
PRINCE2® Practitioner Čt 24.1. Praha
Praha - centrála
2 dny 16300 Kč Objednat
PRINCE2® Practitioner(EN) Čt 31.1. Praha
Praha - centrála
2 dny 16300 Kč Objednat
PRINCE2® Practitioner Čt 7.2. Praha
Praha - centrála
2 dny 16300 Kč Objednat
PRINCE2® Practitioner Čt 14.2. Brno
Brno
2 dny 16300 Kč Objednat
PRINCE2® Practitioner Čt 21.2. Praha
Praha - centrála
2 dny 16300 Kč Objednat
PRINCE2® Practitioner(EN) Čt 28.2. Praha
Praha - centrála
2 dny 16300 Kč Objednat
PRINCE2® Practitioner Čt 7.3. Praha
Praha - centrála
2 dny 16300 Kč Objednat
PRINCE2® Practitioner Čt 14.3. Brno
Brno
2 dny 16300 Kč Objednat

Klasický kurz není pro každého.

Proto realizujeme školení na míru. Zejména organizace oceňují naši flexibilitu. Při přípravě kurzu zohledníme váš obor, trendy, konkurenci a strategické cíle. Důležitá je i úspora nákladů na cestování, ubytování atd.

*

*

Položky označené * jsou povinné.

Hodnocení kurzu PRINCE2® Practitioner

Přidat hodnocení

Hodnocení absolventů kurzu

hodnocení hodnotilo 554 absolventů
hodnocení

Štěpán Ch. Lenzing | 11.12.2018

Příklady z praxe.

hodnocení

Petr S. Freelancer | 11.12.2018

Kurz hodnotím jako výborný.

Zobrazit další hodnocení