centrum-dopravniho-vyzkumu-1-.jpg
Centrum dopravního výzkumu je veřejná výzkumná instituce a jediná dopravní vědeckovýzkumná organizace, která působí pod Ministerstvem dopravy (MD). Centrum bylo zřízeno v roce 1992 jako právní nástupce českých částí Výzkumného ústavu dopravního v Žilině.
Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru.V roce 2007 proběhla transformace původní státní příspěvkové organizace na novou právní formu, veřejné výzkumné instituce. Odborná témata jsou sdružena do čtyřech divizí:
 - divize dpravy
 - divize dopravní infrastruktury a životniho prostředí
 - divize bezpečnosti a dopravního inženýrství
 - divize lidského faktoru v dopravě a dopravního modelování