chemcomex-praha-1-.jpg
CHEMCOMEX Praha je česká dodavatelsko inženýrská společnost zaměřená na projekty z oblasti jaderné energetiky, energetiky a stavebnictví obecně. Produktová nabídka pokrývá celý životní cyklus. Od přípravy, projekčních a inženýrských služeb, kusových dodávek, realizačních prací, uvádění do provozu, servisních a údržbových prací až po vyřazování z provozu, demontáže, dekontaminace a likvidaci technologie.