Big Data

Naše školení Big Data zahrnují praktická cvičení navržená tak, aby vám dodala reálné zkušenosti s používáním nejpopulárnějších technologií při zpracování dat Big Data.

Big Data kurzy

Manažerský úvod (Intro) a nejžádanější Big Data Foundation certifikace

Certifikace Big Data je klíčovým milníkem pro každého, kdo pracuje s Big Data. Získáte komplexní manažerský základ, osvojíte si techniky potřebné k řešení problémů zpracovávání velkých dat použít k řešení problémů v reálném světě. Staňte se #BigDataReady.

Loading...