Change Management

Change management a Project management jsou sice dvě rozdílné, ale navzájem propojené oblasti řízení projektů a změn v organizaci. A skvěle se doplňují.

Loading...