Compliance

Implementace Compliance programu v organizaci výrazně snižuje rizika spojená s nezákonným nebo neetickým chováním a zvýšit efektivitu interních procesů a povědomí o rizicích u zaměstnanců.

Loading...