Cyber Security

Zákon o kybernetické bezpečnosti přináší přínosy v oblasti ochrany informačních systémů a kybernetického prostoru, zvyšuje informovanost a spolupráci mezi subjekty a státními orgány a stanovuje sankce za porušení povinností a nesplnění požadavků na zabezpečení.

Loading...