DevOps

DevOps (vývoj a provoz) představuje koncepční a organizační změny v procesech vývoje a provozu softwaru, které mají za cíl dosáhnout lepší spolupráce a komunikace mezi vývojáři a provozními týmy, zkrácení času potřebného k doručení nových funkcionalit a snížení rizik spojených s vydáváním nových verzí softwaru.

Loading...