Six Sigma™

Metodika Lean Six Sigma používá jako nástroj pro neustálé zlepšování cyklus vytvořený Williamem Demingem – DMAIC. Toto i mnoho dalšího vás naučíme v kurzech Yellow, Green a Black Belt.

Loading...