PRINCE2®

Základní metodika pro řízení projektů

Je postavená na principech Waterfall (nebo také procesním, či tradičním) řízení projektů. Tento přístup se nejčastěji využívá v projektech, které mají předem jasně definovaný rozsah, pevně stanovené na kvalitu, rozpočet i harmonogram. Projektový manažer zde má klíčovou roli. Jako správce projektu je zodpovědný za plánování všech paralelních aktivit a úkolů. Může jít např. o implementaci software, plánování konference, stavbu nemovitosti.

PRINCE2 Agile® | Novinka!

Agile project management powered by PRINCE2®

Pokud máte na vývoj aplikací dostatek času, peněz a kvalitu neřešíte, projektové řízení nepotřebujete. Agilní přístup se využívá na projektech, kde máte např. pevně definovaný harmonogram, ale zdroje a rozsah projektu jsou předmětem dalšího plánování, resp. prioritizace. Typicky jde např. o vývoj software, marketingové kampaně. Agile přístup dává týmu vyšší kompetence a vytváří samořiditelné týmy.

FAQ PRINCE2

Ať už jako projektový manažer začínáte, nebo si chcete zvýšit kvalifikaci, určitě přijde vhod: Seznam nejčastějších otázek a odpovědí kolem PRINCE2 kvalifikace, certifikace a metodiky.

  • Vše kolem PRINCE2
  • Nejčastější otázky a odpovědi
  • PRINCE2 Frequently Asked Questions

Co je PRINCE2?

PRINCE2 (nikoliv prince2, nebo prince 2, nebo PRINCE 2) jak je někdy označována je metodika, která vám pomůže systematicky s řízením projektů.

  • PRINCE2 vs. PMI vs. IPMA
  • benefity projektového řízení
  • metody projektového řízení v praxi

Certifikace

Přehledné informace o požadavcích na personální certifikace projektových manažerů podle mezinárodních standardů ISO a projektové metodiky PRINCE2. Vše o jednotlivých úrovních, obsahu certifikačních testů, platnosti vydaných certifikátů - osvědčení, význam mezinárodní akreditace, uznatelnost kvalifikace a další..

  • PRINCE2® Foundation
  • PRINCE2® Practitioner
  • PRINCE2® Agile Practitioner