projektový manažer rekvalifikační kurz

Hledejte práci efektivně!

>> Certifikát, který vám nezavře, ale otevře kariérní dveře >>

Aktuálně je otevřených více než 1000 pracovních míst na pozici projektového manažera. 
Získejte nejžádanější certifikát PRINCE2® Foundation!

Komu je rekvalifikační kurz určen

Rekvalifikační kurz projektový manažer s PRINCE2 je určen všem, kteří jsou v evidenci na úřadu práce a chtějí se uplatnit v oboru projektového řízení.

Patří mezi vaše silné stránky spolehlivost, týmová spolupráce a organizační schopnosti? Tak je pozice projektového manažera pro vás!
Věděli jste, že projektový manažer je v České republice velice dobře placené, ale (potvrzeno personálními agenturami) nedostatkové "zboží" ..? Navíc prestižní a žádaná certifikace PRINCE2 vám pomůže získat vysněnou práci, být finančně zajištěný a úspěšný manažer. 

Co dělá projektový manažer?

Zodpovídá za úspěšnou realizaci projektu. Každý projekt je přitom jedinečný. Má svůj začátek a cíl (konec), kterého chceme dosáhnout za pomocí zdrojů, v předem naplánovaném čase a kvalitě.

Nejvíce práce má však před a během nastartování projektu. Věděli jste, že 75% problémů vzniká právě díky tomu, že projektový manažer podcenil úvodní fázi nastartování a spuštění projektu?

Pozice projektového manažera je významná z pohledu klienta i dodavatele. Projektový manažer je zodpovědný za
 • rozdělování a reportování úkolů,
 • stanovení cílů projektu, plánování dílčích etap i aktivit,
 • dodržování harmonogramu, nebo vedení nezbytné administrativy v projektovém deníku.

Na jakých pozicích se uplatníte?

Projektový management je jedním z nejryhleji se rozvíjejících oborů.

Schoptnost řídit projekty je dnes potřebná nejenom na projektových pozicích. Defacto každý manažer by měl být schopen realizovat své úkoly a cíle přes projekty. Metodika PRINCE2 je univerzální a použitelná na velké i malé projekty, bez ohledu na odvětví.
Rekvalifikační kurz vám pomůže uplatnit se na těchto pozicích:
 • Administrátor projektu; Projektový Manager - junior;
 • Projekt Manažeři, Vedoucí projektové kanceláře Senior Project Management;
 • Manažeři pracující ve vývojových týmech, IT Inženýři, Architekti, Testeři a další...

Co se v kurzu naučíte?

Zodpovídat za úspěšné splnění cíle v celém životním cyklu projektu.

Schopný projektový manažer má prakticky zvládnutou metodiku jak stanovit cíle, rozsah a specifikovat výstupy projektu. Zvládne efektivně vést administrativu projektu. Pravidelně komunikuje a řídí ostatní členy týmu, reportuje nadřízeným a investorům/ sponzorům projektu.

Specializace tohoto kurzu je navíc obohacena o dovednosti potřebné pro řízení dotační projektů EU. Naši lektoři mají kromě oficiální platné licence PRINCE2® bohaté zkušenosti s řízením dotačních projektů na úrovni státní správy, ale i komerčním sektoru. Čerpání fondů se stane vaší předností, díky které budete ještě více atraktivnější pro svého nového zaměstnavatele.

Vystupte ze stínu. Získejte certifikát, který váš nový zaměstnavatel ocení!

Zaměstnavatelé zoufají: český trh práce trpí nedostatkem kvalitních projektových manažerů. Statistiky personálních agentur jasně deklarují, že hned zítra by našlo novou práci více než 800 kvalifikovaných manažerů projektu. 

Certifikát PRINCE2® je nejžádanější profesní certifikace projektového manažera. Mezinárodně uznávaný certifikát, který vyžadují pracovníci státní správy, samosprávy. Také nadnárodní, střední a malé společnosti, bez rozdílu na segment - odvětví.

PRINCE2 Axelos by TAYLLORCOX

Jediný rekvalifikační kurz plně hrazený Úřadem práce, jehož absolventi mohou získat prestižní titul PRINCE2® Foundation!

Certifikát a osvědčení

Rekvalifikace
Manažer projektu
(klasický kurz)
Rekvalifikace
PRINCE2® Foundation
(tento kurz ★★★★) 
► Rekvalifikační osvědčení MŠMT.

Leaving Awards PRINCE2® Foundation od TAYLLORCOX


PRINCE2® Foundation !

► Certifikát vyžadovaný u malých i nadnárodních společností.

► Certifikát vyžadovaný na postech projektového manažera ve státní správě a samosprávě.
 

► Metodika, která je vyžadována ve výběrových řízeních dle zákona o veřejných zakázkách 137/2006Sb.
 

>> Podrobnější recenze <<

...

Osnova kurzu

Integrace projektu - PRINCE2 Rekvalifikace


Integrace projektu I.

 • Objevíte ty nejlepší postupy, jak aplikovat plán projektu.
 • Budete ovládat terminologii projektového řízení PRINCE2®.
 • Dokážete aplikovat trojimperativ na jakýkoliv druh projektu.
 • Naučíte se jak správně založit kartu projektu, cíle a přínosy.
 

Integrace projektu - PRINCE2 Rekvalifikace


Integrace projektu II.

 • Životní cyklus projektu - povinnosti projektového manažera.
 • Osvojíte si Principy, Procesy a Témata - logického rámce projektu.
 • Řízení zainteresovaných stran, delegování na projektový tým.
 • Jak aplikovat principy tvorby organizační struktury do projektu.

rozsah projektu - prince2 rekvalifikace


Rozsah projektu I.

 • Co je a co není projekt. Hranice (rozsah) projektu.
 • Work Breakdown Structure (hierarchické řízení produktů).
 

rozsah projektu - prince2 rekvalifikace


Rozsah projektu II.

 • Jak správně kontrolovat rozpracovanost výstupů projektu.
 • Doporučené postupy a způsoby akceptace věcných (klíčových) výstupů.

 harmonogram projektu - prince2 rekvalifikace
Harmonogram projektu

 • Jak zpracovat plán činností/úkolů projektu, event. jeho části.
 • Časový průběh projektu, etapy, kontrolní body, milníky a termíny.
 • Základní požadavky projektového manažera na harmonogram projektu.
 

finanční řízení projektu - prince2 rekvalifikace 
Finanční řízení projektu

 • Správné aplikování analýzy návratnosti investic.
 • Jak zpracovat rozpočet projektu - praktické příklady.
 • Řízení finančních aspektů v závislosti na velikosti projektu.

kvalita projektu - prince2 rekvalifikace
Kvalita projektu

 • Řízení jakosti projektu
 • Kvalita - jakost produktu a procesu
 • Popsat postup zajištění kvality v rámci projektu
 

rizika v projektu - rekvalifikace projektový manažer
Rizika v projektu

 • Naučíte se identifikovat a kvantifikovat rizika projektu
 • Ukážeme vám jak připravit návrh opatření rizik v projektu
 • Ušetříte se problémů pomocí kontinuálního monitoringu rizik

rekvalifikace projektový manažer
Řízení změn projektu

 • Jak řešit neplánované změny
 • Dokážete aplikovat principy řízení změn v projektu
 

řízení zdrojů projektu - rekvalifikace project manager
Řízení zdrojů projektu

 • Osvojíte si řízení zdrojů projektu,
 • Vysvětlíme vám principy obstarávání zdrojů

karta projektu - rekvalifikace projektového manažera
Karta projektu

 • Naučíte se aplikovat komunikační plán projektu
 • Zjistíte jak zacházet s informacemi v rámci projektu
 • Správná terminologie - základ projektové dokumentace
 

projektová dokumentace projektový manažer rekvalifikační kurz
Projektová dokumentace

 • Přínosy a rozdíly mezi dokumentací projektu a dokumentací řízení projektu
 • Principy, výhody, možnosti a omezení softwarové podpory pro řízení projektu

Eduard Pitka

PRINCE2® Approved Trainer, consultant

Hlavní autor akreditovaných kurzů PRINCE2 ve spol. TAYLLORCOX

Další trenéři PRINCE2 | AKREDITACE

I. Akreditace kurzu

MANAŽER PROJEKTU - PRINCE2® Rekvalifikace™ (MŠMT)

Rekvalifikační kurz je akreditován MŠMT. Na základě akreditace je možné zažádat na úřadu práce o plné proplacení kurzu. Úspěšní absolventi závěrečného testu získají osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností a navíc špičkový, mezinárodně uznávaný certifikát PRINCE2® Foundation vydaný ATO (Accredited Training Organisation) TAYLLORCOX.

 

Rozhodnutí o akreditaci kurzu: MSMT-1600/2015-1/28 Kód NKS: 63-007-R

II. Akreditace kurzu

PRINCE2® Foundation - ATO TAYLLORCOX

Osnova tohoto kurzu je plně v souladu s metodikou PRINCE2®, resp. akreditace vydané od AXELOS Examination Institutu EXIN pro ATO (Accredited Training Organisation) TAYLLORCOX.  
Kurz je vedený profesionálním a zkušeným trenérem, pod záštitou ATO TAYLLORCOX. I přesto kurz splňuje akreditační kritéria MŠMT, aby byla zachována možnost proplacení nákladů na rekvalifikaci uchazeče přes Úřad práce.

NÁVOD NA RESTART KARIÉRY

Jak si tento rekvalifikační kurz nechat proplatit Úřadem práce?

VYTISKNI PRODUKTOVÝ LIST

AKREDITOVANÝ KURZ MANAŽER PROJEKTU


>

ZÍSKEJ KURZ ZDARMA

ÚŘAD PRÁCE REKVALIFIKACE


>

ZAŽIJ KARIÉRNÍ RESTART

REKVALIFIKACE: NOVÁ PRÁCE

Zašli nám svůj životopis. Pomůžeme ti připravit zdůvodnění potřebnosti PRINCE2 pro Úřad práce. 
 
Po schválení žádosti ze strany ÚP získáš tento kurz zdarma, resp. bude celý hrazen z rozpočtu Úřadu práce.
 
Kurz se skutečnou praxí. Vaše kariéra bude stoupat vzhůru. Doporučíme tě na konkrétní pozice u našich klientů!

 

F.A.Q.

Nejčastější otázky a odpovědi pro rekvalifikační kurz Projektový Manažer

Manažer projektu: PRINCE2®

V ceně kurzu je

 • Šablony pro řízení projektů PRINCE2® Template ;
 • Mezinárodně uznávaný certifikát s doživotní platností;
 • Materiály v češtině (PRINCE2® + LifeMethod Project Management)

Harmonogram a organizace

 • 121 hod. teorie, 30 hod. praxe;
 • Po-Pá od 8:00 - 16:30; celkem 19 pracovních dnů;
 • Více informací? Pomoc s dotazem? Zavolejte nám;

Termíny kurzů PRINCE2® REKVALIFIKACE

Filtrování nabídky kurzů

Celkem nalezeno
3 termínů

Název kurzu Termín Místo Délka Cena bez DPH zobrazit v €
Manažer projektu PRINCE2® Po 1.10. Praha
Praha - centrála
15 dnů 45000 Kč
38000 Kč
Objednat
Manažer projektu PRINCE2® Po 5.11. Praha
Praha - centrála
15 dnů 45000 Kč
38000 Kč
Objednat
Manažer projektu PRINCE2® Po 3.12. Praha
Praha - centrála
15 dnů 45000 Kč
38000 Kč
Objednat
Nahoru
 • předchozí
 • 1
 • další

Klasický kurz není pro každého.

Proto realizujeme školení na míru. Zejména organizace oceňují naši flexibilitu. Při přípravě kurzu zohledníme váš obor, trendy, konkurenci a strategické cíle. Důležitá je i úspora nákladů na cestování, ubytování atd.

*

*

Položky označené * jsou povinné.

Hodnocení kurzu PRINCE2® REKVALIFIKACE

Přidat hodnocení

Hodnocení absolventů kurzu

hodnocení hodnotilo 34 absolventů
hodnocení

Jana K. Freelancer | 03.09.2018

Firma Tayllorcox jako jediná akreditovaná managerská akademie a zároveň certifikační orgán RCB předčila mé očekávání a pokud bych chtěla vyzvednout přednosti této společnosti, tak pak to bude profesionalita a vysoká kvalita trenérů - školitelů. Kurz byl veden panem Kudláčkem Františkem na profesionální úrovni a teorie byla doplněna o spoustu praktických zkušeností, což významně přispělo k pochopení souvislostí. Firma Tayllorcox právem patří mezi TOP firmy poskytující školení a certifikaci managerských kurzů. Kromě vysoce kvalitních materiálů a trenérů má k dispozici v Praze i plně vybavené prostory ke školení v dosahu městské hromadné dopravy, a tak poskytuje další výhodu pro rekvalifikaci z řad mimopřažských zájemců. Dovolte mi tedy závěrem Vám ještě jednou poděkovat a zároveň si dovolím doporučit tuto společnost k zařazení mezi vzdělávací instituce pro Úřad práce.

hodnocení

Josef Ž. Freelancer | 01.01.2018

Tímto bych chtěl poděkovat úřadu práce, že mi umožnil absolvovat tak výborný rekvalifikační kurz MANAŽER PROJEKTů, společnosti TAYLLORCOX za skvělou organizaci kurzu, ale především lektorovi kurzu panu Františkovi Kudláčkovi. Pan Kudláček nám dokázal vysvětlit celou látku na praktických případech a případových studiích, takže člověk byl rychle vtažen do problematiky projektového řízení. Teorie tak byla vysvětlena na praktických případech a nemuseli jsme se jí biflovat doma. Přístup pane Kudláčka byl velmi vřelý a neexistoval jediný dotaz, který by nám velmi dobře nevysvětlil. Zároveň pan Kudláček dbal, abychom používali správnou terminologii pro Projektového manažera. Protože jsme se jako účastníci sešli z různých odvětví, dokázal pan Kudláček oživit kurz různými příklady z jednotlivých odvětví. Takže jsem se dozvěděl o vedení projektů ve stavebnictví, obchodu, automotive a IT. Jedna kapitola v kurzu byla věnována i chování při výběrových řízeních. Kde využil pan Kudláček své praxe personalisty, aby nás poučil, jak dobře napsat motivační dopis, CV a jak se chovat u výběrového řízení. Do kurzu bylo zařazena i kapitola "Komunikace v projektovém řízení", kde s námi pan Lukáš Kudláček sehrál několik různých scének, které se nám mohou přihodit v našem budoucím profesním životě. Po absolvování kurzu jsem odnesl dva certifikáty - Rekvalifikace - Manažer projektu MŠMT a PRINCE2 - Foundation. Pevně věřím, že s těmito certifikáty a znalostmi, které jsem získal během absolvování kurzu se mi lépe podaří uplatnit na trhu práce. Ještě jednou moc děkuji za absolvovaní kurzu a přeji si, aby TAYLLORCOXu a panu Kudláčkovi prošlo kurzem ještě hodně absolventů, kteří budou s kurzem spokojeni stejně jako jsem byl já! 

Zobrazit další hodnocení