MSP® Combo (F+P)

Tento kurz vás naučí veškeré dovednosti, které potřebujete pro řízení programů a změn. Jako certifikovaný MSP Practitioner budete schopni sladit více projektů se strategickými požadavky, analyzovat situaci a činit správná rozhodnutí.

Closest courses

front/header.loading

There are no dates

Do you want to be informed about a new date?

Let me know

0+

Graduates verified for you

 1. Hodnocení TAYLLORCOX
 2. Hodnocení TAYLLORCOX
 3. Hodnocení TAYLLORCOX
 4. Hodnocení TAYLLORCOX
 5. Hodnocení TAYLLORCOX
 6. Více recenzí na Google

front/events_table.filter

 • front/events_table.all_cities
 • front/events_table.all_courses
 • front/events_table.all_months
 • front/events_table.all_languages

front/events_table.loading

front/events_table.added_pricefront/events_table.for_services front/events_table.remove_package

front/events_table.order_form_title

front/events_table.course_alternates_form_text

Managing Successful Programmes (MSP®)

MSP 5th edition | Axelos

Harmonogram kurzu

První den

Úvod do MSP®

09:00 - 10:30

 • Co je Program
 • Co je programové řízení?
 • Struktura programu dle MSP®

Přestávka

10:30 - 10:45

Framework & Concept

10:45 - 12:15

 • Principy
 • Governance Témata
 • Transformation Flow
 • Manažerské strategie a plánování

Oběd

12:15 - 13:15

Programová Vize

13:15 - 14:45

 • Co je vize?
 • Jak správně definovat vizi?
 • Správné nastavení programu
 • Programový mandát - předpoklady
 • Vazba na politiku a strategii organizace
 • Příprava a plánování programu

Přestávka

14:45 - 15:00

BluePrint & Nastavení Programu

15:00 - 17:00

 • Co je Blueprint?
 • Co musí být obsahem?
 • Návrh a příprava Blueprintu
 • Vazba BluePrintu na strategické cíle
 • Návrh PDD (Programme Definition Document)
 • Projektová a programová dokumentace
 • Program vs. Business Case
Druhý den

Plánování & Kontrola

09:00 - 10:30

 • Rozvoj programu
 • Plán vs. finanční řízení
 • Programová dokumentace
 • Co vyžaduje programové plánování?

Přestávka

10:30 - 10:45

Přínosy MSP®

10:45 - 12:15

 • Klíčové prvky programu
 • Jak program plní strategické cíle
 • Vztah plánováním a mapy benefitů
 • Plánování a realizace přínosů MSP®

Oběd

12:15 - 13:15

Programová kancelář

13:15 - 14:45

 • Klíčové role a zodpovědnosti
 • Programmme Office v organizaci
 • Organizační struktura kanceláře
 • Co do program ofice patří i nepatří

Přestávka

14:45 - 15:00

Business Case & Zainteresované strany

15:00 - 17:00

 • Zainteresované strany
 • Návrh, rozvoj a realizace
 • Business Case podle metodiky MSP
 • Mapa a Matice MSP® rolí
 • Leadership vs. management
 • Role a zapojení Stakeholedů
 • Řízení a zapojení zainteresovaných
Třetí den

Managing the Tranches

09:00 - 10:30

 • Pro potřebujeme Tranches
 • Implementace pravidel a postupů
 • Správa a řízení rizik, incidentů a problémů

Přestávka

10:30 - 10:45

Quality Management

10:45 - 12:15

 • Procesy kvality
 • Požadavky kvalitu v MSP
 • Configuration Management
 • Krytické faktory úspěchu
 • Information Managment Strategie
 • Strategie Quality Mng. a plánování

Oběd

12:15 - 13:15

Risk Management & Formální kompletace

13:15 - 14:45

 • Řízení rizik a řešení problémů;
 • Principy, přístupy a strategie řízení rizik
 • Řízení a kontrola změn v programech;
 • Uzavření Programu
 • Akceptace, předání, finální revize
 • Co je klíčové pro splnění / uzavření
 • Praktická práce

Přestávka

14:45 - 15:00

Příprava na zkoušku

15:00 - 17:00

 • Revize cvičných testů
Čtvrtý den

Cvičení I.

09:00 - 10:30

 • Vision
 • Governance Themes
 • Benefits management
 • Blueprint design and delivery
 • Organisation & programme office
 • Leadership and stakeholder engagement

Přestávka

10:30 - 10:45

Cvičení II.

10:45 - 12:15

 • The business case
 • Planning and control
 • Risk and issue management
 • Quality and assurance management

Oběd

12:15 - 13:15

Trans. Flow | Best-Practice

13:15 - 14:45

 • Identifying a programme
 • Defining a programme
 • Managing the tranches
 • Delivering the capability
 • Realising the benefits
 • Closing a programme

Přestávka

14:45 - 15:00

Cvičný test & Domácí úloha

15:00 - 17:00

 • Tips and Technique
 • Sample Practitioner Exam Paper
Pátý den

Intro do MSP testu

09:00 - 10:30

 • Pre-course briefing

Přestávka

10:30 - 10:45

MSP Vzorový test I.

10:45 - 12:15

 • MSP Practitioner mock
 • Review Question & Answear

Oběd

12:15 - 13:15

MSP Vzorový test II.

13:15 - 14:45

 • MSP Practitioner mock
 • Review Question & Answer

Přestávka

14:45 - 15:00

MSP Případová studie

15:00 - 17:00

 • Scenarion
 • MSP Practitioner final exam prep

front/last_seen.subheading

front/last_seen.heading

Reference

Jak kurz hodnotí absolventi?

Excelentní hodnocení od 0 hodnotících
Načíst dalších referencí
Loading...