MoR®

M_o_R pokrývá řadu oblastí, od informační bezpečnosti, přes řízení rizik v projektech, nebo v rámci ochrany osobních údajů. Navíc splňuje požadavky vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.

Úvod do M_o_R

Manažerský úvod do Management of Risk

Jak si úspěšné firmy budují konkurenční náskok? Naučili se identifikovat, analyzovat a řídit rizika. Tento 1/2 denní manažerský úvod vám představí nejpopulárnější metodiku řízení rizik v projektech, ale i v organizacích.

Základy M_o_R

Osvojíte si základní principy, procesy a techniky metodiky M_o_R

Tento základní kurz vám ukáže, jak snadné je zavést účinné techniky pro řízení rizik. Získáte tak mnohem lepší podklady pro manažerské rozhodování napříč organizací, ale i v projektech.

Loading...