Zpět do kurzů

PRINCE2®

PRINCE2® vám výrazně pomůže uspět v projektech transformace, dodání nových produktů, služeb, nebo inovací těch stávajících.

PRINCE2® zvyšuje efektivitu projektů. Je škálovatelná a flexibilní. S metodikou zlepšíte v organizaci soustředění se na plánování, řízení a včasnou dodávku projektů.

Vše je jednoduše aplikovatelné skrz 7 Principů, 7 Procesů a Témat. Ke všemu je navíc zdarma dostupná sada metodických šablon a Toolkitů.

Projekty nejsou černá díra

Projekty musí plnit obchodní cíle. Mají přitom omezené zdroje. V celém životním cyklu projektu musíte být schopni zdůvodňovat a obhajovat návratnost investice. 

V projektu máte právo na změnu

Projektový management podle PRINCE2 umožňuje efektivní řízení změn v projektu. Snižuje riziko skrz řízení v etapách. Má mechanismy na proaktivní idetifikaci a eliminaci rizik.

Už neuslyšíte „Já to tak nemyslel…“

Špatná komunikace provází téměř všechny projekty. Terminologie, role, odpovědnosti a mechanismy projektové metodiky PRINCE2® pomáhají vést efektivní komunikaci na všech zainteresovaných stranách. 

Není třeba se bát ani těch nejambicióznějších projektů

Jak splnit cíle uživatelů, dodavatelů, investorů? Na začátku projektu mnohdy nemáte tušení, jaké pasti a pastičky na vás čekají. 

Vylepšení, které přinese metodika PRINCE2, její role a odpovědnosti povedou k úspěšným projektům. Vše skrz precizní řízení ne 3, ale dokonce 6 měřitelných parametrů projektu. O efektivní vedení projektů se postará 7 Principů, Procesů a Témat. Stejně tak o schvalování a řízení změn. 


PRINCE2 Embedding

Získat praktické znalosti nikdy nebylo jednodušší. 

Embedding je zcela nová kapitola v PRINCE2. Obsahuje klíčové zkušenosti z tisíců úspěšných projektů. Obsahuje cenné znalosti a doporučení pro uplatnění metodiky PRINCE2.

Další kurzy a školení

Naposledy jste si prohlédli

Loading...