Interview o PRINCE2 Agile™

  • 24. února 2016
  • Aleš Pilný
  • 7 minut čtení
axelos-prince2-agile.jpg

Proč se autoři SCRUM přepnuli na PRINCE2 a zapojili do vývoje nového programu PRINCE2 Agile™. Na otázky odpovídá Keith Richards, hlavní architekt PRINCE2 Agile™ a doplňující odpovědi přikládá Lead Trainer PRINCE2® Agile, Eduard Pitka, TAYLLORCOX.

Jak lze definovat agilní projektové řízení?

Výborná otázka na začátek :-) Za produktem PRINCE2 Agile™ je mnoho práce a úsilí. V poslední době se označuje za “agilní” téměř každá metodika. Doposud neexistovala srozumitelná definice toho, co je to vlastně agile. Co projektový manažer to jiný názor.

Takže bylo nutné nejprve definovat, co zmená být agilní?

Přesně tak, museli jsme hodně zapracovat na tom, co ještě je a co již není "agile". A samozřejmě jaké benefity to projektu přináší. Velké díky patří spoluautorům agilních metodik, jako je např. SCRUM, kteří se na vývoji PRINCE2 Agile podíleli.

Agilní metody se často odkazují na Agile Manifesto, jak to je v případě PRINCE2 Agile?

Agile Manifesto, jak to je v případě PRINCE2 Agile?

Ano, to Manifesto je typickým příkladem, na který se tak často všichni rádi odkazují. Ale věnujte pozornost tomu, co se zde píše… Celé je to postavené pro účely vývoje software s podporou time boxing, nebo chcete-li např. “časových oknech” a týdeních sprintech. Proto bylo nejprve důležité definovat obecné základy. Ale ne agilního vývoje, protože ambice PRINCE2 Agile™ jsou vyšší. Chtěli jsme připravit produkt, který bude použitelný i mimo software development. A to se myslím povedlo nad očekávání dobře.

Jaké jsou největší benefity PRINCE2 Agile™ pro PRINCE2?

Velice důležité je, že jste na konec otázky dal pro PRINCE2. Celá koncepce PRINCE2 Agile™ je upgrade - rozšíření metodiky v takovém rozsahu, aby stejně dobře fungovala v agilním prostředí.

Chcete být agilnější, pružnější v projektovém řízení? PRINCE2 Agile je obrovská výhoda pro organizace, které řídí projekty podle PRINCE2, nebo alespoň proškolili projektové manažery v této metodice. Nemusíte si dělat starosti, jestli metodika splyne s projektem více agilně, nebo konvenčně. PRINCE2 Agile dokáže reagovat na obě situace na projektech.

Lze SCRUM vnímat jako konkurenční platformu?

Ano i ne. Nespornou výhodou PRINCE2 Agile™ oproti SCRUM je princip agilního řízení podle PRINCE2. PRINCE2 Agile™ není nějaký spínač. Zejména náročnější projekty vyžadují v některých situacích méně konvenční, nebo chcete-li konzervativní přístup. Nemusíte na to spouštět projekt, podle jiné metodiky (SCRUM, Kanban a další), ale mnohem efektivněji zapojíte PRINCE2 Agile do akce.

Komu lze PRINCE2 Agile™ doporučit? Jaká je cílová skupina?

Primární cílová skupina je “komunita certifikovaných PRINCE2 manažerů”. Z posledních let víme, že mnohdy chtějí, nebo dokonce musejí řídit projekty více, či méně v agilním kontextu.

Ale PRINCE2 Agile™ si postupně nachází cestu i k projektovým manažerům, kteří dříve využívali pouze SCRUM, Kanban, nebo ostatní... V horším případě vše, podle potřeby. Stojí za zmínku, že PRINCE2 je nejpopulárnější metodika projektového řízení. To není náhoda. Upgrade metodiky o to nejlepší, co mohou nabídnout agilní metodiky je jistě správnou volbou. Pracujete v jednom prostředí, v jedné metodice a využíváte z ní to nejlepší.

Mohu použít PRINCE2 Agile samostatně, nebo vždy potřebuji PRINCE2?

Takto položená otázka nedává z principu metodiky smysl. Ale na kurzech PRINCE2 Agile Intro™ je velice častá. Pokud řídíte projekty podle PRINCE2, tak je to PRINCE2 vždy. Agile funguje jako akcelerátor, který umožní v projektu upustit od konzervativního stylu řízení a pracovat na vybraných aktivitách agilně. V tom je jeho obrovská síla. Velké díky patří celému týmu, který se na vývoji podílel.

Axelos udělal veliký skok tím, že do vývoje PRINCE2 Agile zapojil autory agilních metodik, např. zmiňovaný SCRUM. Projektový manažer nemá čas přepínat mezi Kanban, SCRUM, PMI, PRINCE2 atd... Na to není čas. A není důvod proč by si měl projektový manažer lámat hlavu s tolika standardy. Nový produkt v portfoliu - PRINCE2 Agile™ je označován za nejpokročilejší metodiku, která reflektuje dnešní způsoby řízení projektů. Bez kompromisů.

Není třeba se obávat toho, že by PRINCE2 Agile fungoval jako přepínač a pomyslným “přepnutím” do agilního prostředí začnete pracovat s něčím odlišným, co se “pouze” jmenuje PRINCE2?

Jedno z největších překvapení pracovní skupiny Axelos (složené z autorů PRINCE2, Agile, SCRUM, Kanban atd.) byl fakt, že na stávající metodice neexistuje nic, co je nutné z PRINCE2 odstranit proto, aby metodika fungovala v agilním prostředí!

Fakt, že metodika je tak dobře kompatibilní s Agile v samotném základu byl pro všechny členy týmu velký a nečekaný okamžik. Takže PRINCE2 + Agile je jen otázkou tailoringu (úpravy) do agilního kontextu.

Aktuální verze PRINCE2® byla upgradována pod vedením Andy Murray v roce 2009 s jeho developerským týmem, který se skládal z 100+ profesionálů. Až nyní jsme si uvědomili, jak obrovský kus práce odvedl - vždy’t již tenkrát připravil metodiku na agile project management!


V procesní metodice PRINCE2 je zcela zásadní role projektového manažera. Ale v agilním prostředí - např. metodice SCRUM již persona projektového manažera nemá tak silnou pozici / důvěru. Přesto jsou zde kompetence, které nelze jedoduše s rolí projektového manažera vyškrtnout. Projekty jsou dnes zcela jinde, než jak je viděl SCRUM v roce 1995.

Často tyto kompetence zastává SCRUM Master a to je zásadní chyba a generátor mnoha problémů v projektech. A nejde jen o situace na malých projektech, které nemají projektový tým a vše řídí / řeší 1 manažer. Čím větší tým, tím více rizik.

Mnoho manažerů vidí v agile trend, jak být flexibilnější a pružnější vůči změnám. Automaticky se tak přikloní k nasazení SCRUM. Transformace končí stavem, který se nazývá PUNK. Může se všechno - a to je velice těžké takové projekty uřídit terminologií “hard to master”.

SCRUM svým zaměřením na vývoj vynechává roli klienta. Pokud se tedy rozhodnete nasadit ryzí metodiku, dříve či později se dostanete do stavu Anarchie. PRINCE2 Agile má citlivou manažerskou vrstvu, která umožňuje držet dohled nad projektem. Mapováním kompetencí v PRINCE2 Agile jsme spolu s autory SCRUM, KANBAN a dalších agile principů věnovali hodně času a věříme, že PRINCE2 Agile je to nejlepší, co lze pro agilní řízení projektů udělat.

Jedna z nejpopulárnějších šablon projektového řízení je Benefit Review Plan u PRINCE2 a Creating Value podle SCRUM. Jak tyto dokumenty do sebe zapadají?

Toto je skvělý příklad, na kterém vidíte, že SCRUM je hlavně o benefitech a PRINCE2 to posouvá dál, do podoby konkrétní šablony a návodu “best practice”.

Je PRINCE2 Agile určen primárně firmám (organizacím, PM Office atd.. ) , které již užívají PRINCE2 a chtějí vytěžit maximum z agility a flexibility, přestože nemají zkušenosti se SCRUM?

Stručně řečeno ano. Ale nejenom organizacím, které raktikují procesní řízení PRINCE2. Obecně PRINCE2 Agile je to nejlepší, co lze dnes v projektovém řízení aplikovat. Projekty nejsou černobílé. Nasadit SCRUM a čekat, že samořízený tým neudělá chybu je velice riskantní. Zde záleží naloajalitě, důvěryhodnosti, zodpovědnosti a zkušenostech.

Skvělé. Chci tedy nasadit PRINCE2 Agile. Ale když se podívám na kvalifikaci, musím absolvovat PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a až následně PRINCE2 Agile, nebo mohu ihned absolvovat PRINCE2 Agile?

Cílem je připravit projektové manažery na agilní řízení. A to na všech typech projektů (nikoliv jen vývoj, jako u SCRUM) a také chcete zvládat projekty různé velikosti, od “one man show” po projektové týmy. A cesta je právě přes PRINCE2 Foundation (za 3 dny si osvojíte základní principy, procesy, témata). PRINCE2 Practitioner dlouho byla seniorní kvalifikace, která na případových studiích v rámci 2 dní ověřuje schopnost řešit problémy na projektech s metodikou PRINCE2. PRINCE2 Agile na těchto znalostech staví, nevrací se k nim a automaticky počítá, že každý účastník kurzu tyto znalosti má. A svojit si to nejlepší z agile v intenzivním 3 denním kurzu dá zabrat. Takže jde o zcela správný postup.

Novinky a aktuality

Informace, které jinde nemají

Loading...