Akademie věd České republiky

Akademie věd České republiky je organizační složka státu sdružující vědecké ústavy v České republice zabývající se převážně základním výzkumem. Ze zákona může zakládat tzv. veřejné výzkumné instituce.

Akademie věd České republiky
Loading...