Amista

Amista je licencovaná investiční společnost specializující se na strukturování, vytváření, obhospodařování a administraci fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Amista
Loading...