COBIT®

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) je framework, který se zaměřuje na řízení informačních technologií v celé organizaci a má širší přesah do podnikové strategie a governance.

Loading...