ITAM

IT Asset Management je velmi užitečný a klíčový proces pro efektivní řízení a optimalizaci svých IT aktiv. IT Asset Management (ITAM) se zabývá správou a optimalizací IT aktiv v organizaci, jako jsou hardware, software, sítě a další technologie.

Loading...