Zpět do kurzů

PRINCE2®

Co je projekt

Každý projekt má předem stanovený začátek a cílový stav, kterého chceme dosáhnout. V tom se projekt liší od běžných BAU (Business As Usual) činností. Více o projektech >


Co je PRINCE2

Jednoznačně nejpopulárnější metodika řízení projektů s hlubokými kořeny a prověřená praxí (od 1989). Název vznikl v roce 1996 jako zkratka slov "PRoject IN Control Enviroment". Aktuální verze jsou identické a jejich číslo odlišuje jen jazykovou verzi


Co PRINCE2 není

PRINCE2 není "sada softskills" a podobých "měkkých" technik. Stále více manažerů navíc zjišťuje, že "softskills" dovednosti ani nepotřebuje. Není pro na projektech čas. Měkké dovednosti nejsou klíčem k úspěšným projektům.

PRINCE2 není waterfall, jak si občas milně myslí ti, co PRINCE2 neznají. Je to primárně produktově orientovaná metodika.

Nemá přehnané nároky na kontrolu, není byrokratická. Agilní verze není konkurentem Scrum, Lean a další. Naopak je skvěle doplňuje.

Benefity PRINCE2

PRINCE2 obsahuje to nejlepší z best practice (osvědčená praxe). Metodika pomocí 7 Principů a 7 Procesů poskytuje návod jen na to, co bylo v praxi tisíckrát vyzkoušené a osvědčené.

Benefity, které s PRINCE2 získáte:

 • Jasné vymezení rolí a odpovědnosti

 • Efektivnější projektový management

 • Predikovatelný životní cyklus projektů

 • Řízení s orientací na „zdraví“ projektů

 • Efektivní zapojení členů týmů projektu

 • Vyšší kontrolu vztahu s externími dodavateli

 • Vytvoření proaktivního přístupu k projektům

 • Univerzální řešení pro všechny typy projektů

 • Strukturované, opakující se návyky, které umožňující „recyklaci“ zkušenností


PRINCE2 vs. Agile

Zvolit tradiční příístup k řízení projektů, nebo moderní agilní formát? V čem se liší? Nejjednodužší je určit si, zda na projektu "vím, že vím" (tradiční PRINCE2), nebo "vím, že nevím" (PRINCE2 Agile).

Metodika je tedy dostupná jako

 • PRINCE2® = produktově orientovaná

 • PRINCE2® Agile = agilní verze metodiky.

PRINCE2

PRINCE2® (tradiční verze), waterfall, resp. produktově orientovaná metodika. Tento formát řízení projektů zvolte, pokud chcete řídit projekty krok za krokem a máte jasně stanovený cíl.

Jde o tradiční (procesní, waterfall) projektové řízení. Tohle je stále nejrozšířenější přístup.

PRINCE2 Agile

PRINCE2 Agile = dostaňte to nejlepší z obou slov do jednoho projektu!

Je lepší řídit zrovna váš projekt tradiční formou? Nebo využít agilní přístup? A co vytěžit maximum z obou přístupů? PRINCE2® doporučuje před spuštěním otestovat projekt pomocí "Agilometru"

Naučí vás řídit projekty v agilním (nebo hybridním) prostředí.

Typicky se využívá tam, kde k cíly nevede jen jedna cesta. Nemáte např. jasno v nákladech, rozpočtu, nebo délce projektu. Tahle situace je častá např. u vývoje software, ale nemusí být vždy.

Zda je váš projekt lepší řídit agilně, nebo produktově zjistíte vám pomůže rozklíčovat PRINCE2 Agilometr. Rychle a zcela přesně vyhodnotíte, zda váš projekt je vhodnější řídit tradiční, nebo agilní formou!

 • Benefity moderního agilního přístupu


PRINCE2 vs. Scrum

Pozvedněte Scrum do moderní dimenze

Je lepší PRINCE2, nebo Scrum? Častá, ale špatná otázka. V první řadě, Scrum není metodika. Nemá např.: "Business Case", což je pro projekt zásadní dokument. Více ve studii, která je publikovaná zde:


PRINCE2 Guidance

Váš projektový mentor? PRINCE2 Manual.

Žádný projekt už nebude překážkou. Jediné rady, které potřebuje najdete v PRINCE2® Manual (Guidance). Tuto knihu najdete pod oficiálním názvem:

 • Managing Successful Projects with PRINCE2

Žádná teorie, ale 315 stran best practices (příkladů osvědčené praxe). A to v celém životním cyklu projektu: od přípravy, až po dokončení.

Projektová metodika

Je jednoduchá, flexibilní a velice rychle se adaptuje. Takže každý, kdo ji zkusil tvrdí, že je neuvěřitelně návyková a její principy využívá v práci, ale i v osobních projektech.

A co je nejlepší? Využití metodiky je zcela zdarma. Jediné, do čeho investujete tak sami do sebe - do znalostí.

Metodika není jen o projektu. Má navíc komplexní ekosystém programu a portfolia. Tzn. přesah na

 • řízení rizik - Management of Risk (MoR)

 • správu portfolia - Management of Portfolio (MoP)

 • programové řízení - Managing Successful Programmes (MSP)

Další zajímavé odkazy:

6 měřitelných parametrů

Buďte v projektech o krok napřed. Nebo o světelný rok. Díky metodice PRINCE2 řídíte ne tři, ale rovnou šest měřitelných parametrů projektu. Získáte preciznější řízení a rozhodování nad projekty.

6 benefitů řízení projektů s PRINCE2 v detailu:

 • Zvýšíte kvalitu (+ kvalita)

 • Snížíte náklady (- náklady)

 • Vyhnete se rizikům (-rizika)

 • Ohlídáte si rozsah (+ rozsah)

 • Doručíte benefity (+ přínosy)

 • Zkrátíte čas na projektu (- čas)


Projektový manažer a tým

Ať už jste projektový manažer vlastního projektu, nebo řídíte projektový tým, zde najdete vše. Projektové minimum i návody pro komplexní náročné projektové výzvy.

7 Principů, Procesů, Témat

Magických 7 pilířů metodiky PRINCE2 se skládá ze

7 Témat

Témata přináší nezbytné znalosti pro efektivní projektový management (jak řídit rizika, otevřené body a změny, jak plánovat a řídit kvalitu, jak nastavit role a odpovědnosti, jak napsat business case projektu, jak kontrolovat progres) atd..

7 Principů

Best-practices principy představují vyzkoušené zásady či „mind-set“ jak přistupovat k projektům.

7 Procesů

PRINCE2 je procesně orientovaná metodika. Přináší efektivní procesy pro řízený start projektů, řízení dodávky a postupu a také procesy pro strategické rozhodování.

PRINCE2 exam a certifikace

Témata: PRINCE2 test, PRINCE2 exam, PRINCE2 certifikace

Certifikace PRINCE2® je defacto vstupenkou, která otevírá dveře do světa úspěšných projektů. PRINCE2® je globální standard, který slouží jako kvalifikační kritérium na zajímavé pozice ve státní správě, soukromém sektoru, nadnárodních korporacích i na volné noze.

Absolventi našich školení skládají oficiální cvičné testy a praktická cvičení. Jsou tak perfektně připraveni na závěrečný certifikační test. Díky důkladné přípravě mají absolventi u TAYLLORCOX nadprůměrné (elite) score úspěšnosti u závěrečné certifikace.

Tradiční přístup

PRINCE2® 5th (CZ) a 6th (EN) certifikace

Agilní přístup

PRINCE2® Agile certifikace

 • PRINCE2® Agile Foundation certifikace

 • PRINCE2® Agile Practitioner certifikace

Loading...