Scrum®

Ukážeme vám, jak jednoduché a zároveň účinné jsou agilní principy. Vyzkoušíte si, jak s pomocí Scrum zefektivnit projektové etapy, snížit náklady, nebo zkrátit realizaci projektu.

První kroky

Nejrychlejší ukázka benefitů agile a scrum v projektu

Když tradiční metodiky nestačí, je tu Scrum. Přepněte z chaosu k samo-organizovanému řízení projektů v interacích a bez rizik.

Scrum má tři klíčové role. Odpovídají za přípravu i doručení (cílů) projektu. Dohromady tvoří Scrum Team.

Scrum je koncipován především pro IT projekty. Pokud chcete implementovat do Non-IT organizací, nebo týmů (např. obchod, marketing, HR), doporučujeme AgileSHIFT!

Loading...